App

Telefon till Kaféet  021-246 79

Skantzen Kanal  Kafé  och en " bit " matLivet på Skantzen för mer än 100 år sedan.

Hur var livet och vad hände på Skantzen, och vad användes alla byggnader till?


I appen får du höra spännande och gripande berättelser som grundar sig på verkliga händelser och livsöden.


Till varje berättelse finns bilder/filmklipp och även intervju från förr.


Skantzen var under lång tid ett samhälle i samhället och olika byggnader för olika behov och sysslor. Livet pågick mellan tvättbrädor, kastruller och grävning av en kanal.

English


Life at Skantzen more than 100 years ago.

What was life like and what happened at Skantzen, and what were all buildings used for?


In the app you get to hear exciting and gripping stories that are based on real life events and fatalities. Each story has pictures/movie clips and also interviews from the past.


Skantzen was for a long time a community in society and different buildings for different needs and chores. Life went on between washboards, saucepans and digging a canal.


Deutsch


Das Leben bei Skantzen vor über 100 Jahren.

Wie war das Leben in Skantzen und wofür wurden alle Gebäude genutzt?


In der App kannst du aufregende und bewegende Geschichten hören, die auf realen Ereignissen und Schicksalen basieren. Jede Geschichte enthält Bilder / Filmausschnitte und Interviews aus der Vergangenheit.


Skantzen war lange Zeit eine Gemeinschaft in der Gesellschaft und verschiedene Gebäude für verschiedene Bedürfnisse und Aufgaben.

Das Leben ging weiter zwischen Waschbrettern, Pfannen und einen Kanal graben.